เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ปวส.1/4 (2561)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ กฤติเมธ โอพั่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน์อ่อนนุชบริหาร

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 1
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สอนโดย อาจารย์กฤติเมธ  โอพั่ง 
  • e-mail: [email protected]