การงานเทคโนโลยี
ผู้สอน

มิณฐ์ณภัทร์ สิงห์สุขุม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานเทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29489

สถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.