ผู้สอน
นางสาว ดรุณี บิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2949

สถานศึกษา

โรงเรียนธรรมอิสลามศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รู้และวิเคราะห์ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ และเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง วิธีการนับศักราชในระบบต่างๆ การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  ความสำคัญ  และขั้นตอนของวิธีการทาง

วิชาอะไร  หลักสูตรระดับชั้น