ผู้สอน
นางสาว พรรณวกร สุทิน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Act60-102


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29497

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ