การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
ผู้สอน

ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29508

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ สำหรับนิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ รหัส 59


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.