เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(ทร21001) วิชาทักษะการเรียรู้ ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย รังสรรค์ บุญมาแคน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ให้นักสึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทักษะการเรียน้เข้าห้องเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560