ผู้สอน
Maleenee Lomae
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์57


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29521

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator