ผู้สอน
นางสาว ธันพิชชา สุขสันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ ป.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29525

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชัยงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเรียนสนุก