การทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ผู้สอน

นาฏพร เพชรรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29533

สถานศึกษา
โีรงเรียนจรัสพิชากร

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้ เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.