การทำโครงงาน ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

กุลณดา ช่วยสงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การทำโครงงาน ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29539

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้ เข้าใจ เห็นคุณค่า เกี่ยวกับ (สาระ)  ฝึกปฎิบัติใช้งานได้ (เนื้อหาย่อย) มีเจตคติที่ดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.