หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1
ผู้สอน

พิชยนันท์ เนียมอุ้น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29549

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้ เห็นคุณค่า และให้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.