เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยรับข้อมูล ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กัลยรัตน์ เกตุกำพล

โรงเรียนบ้านคลองแคว

รู้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ เมาส์ คีบอร์ด