คอมพิวเตอร์ ม.2
ผู้สอน

ซานีต้า บุตรสมัน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29552

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.