เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยแสดงผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุวภา โยธาทูล

โรงเรียนบ้านคลองแคว

ง 3.1 ม.1/1

   อธิบายหลักการ 
   ทำงาน บทบาท 
   และประโยชน์
   ของคอมพิวเตอร์