ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล
ผู้สอน

ชญานนท์ พิลาวุฒิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29567

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ

และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.