เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

      ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย  ประเภทของเครือข่าย  มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย  ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย  การบริหารดูแลระบบเครือข่าย  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต