ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
ผู้สอน

ดร. สุพิชฌาย์ ศรีโคตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29620

สถานศึกษา
โรงเรียนลำปลายมาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

      ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย  ประเภทของเครือข่าย  มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย  ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย  การบริหารดูแลระบบเครือข่าย  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.