เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูเขไฟ

เกี่ยวกับชั้นเรียนภูเขาไฟ เกิดจากการแทรกตัวของเป็นเปลือกโลก