เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6 การทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ตัวอย่างการทดลองที่1 ในบทเรียน

การทดลอง : โหลสีรุ้ง (Three Layers of Liquid) 

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

          • 1.น้ำผลไม้ 
          • 2.น้ำมันพืช  
          • 3.แอลกอฮอลล์ (ถ้าเป็นสีขาว ให้ผสมสีแดงลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้เห็นชัดเจน)
          • 4.ภาชนะโปร่งใส เช่น โหลพลาสติก 

วิธีการทดลอง 

          เทน้ำผลไม้ใส่ภาชนะหรือโหลที่เตรียมไว้ จากนั้นค่อย ๆ เติมน้ำมันพืชลงไป ปล่อยให้ไหลไปตามแถบภาชนะ  ขณะเดียวกันก็ผสมสีแดงลงไปในแอลกอฮออล์แล้วเทลงบนน้ำมันพืช (อย่างเบามือ) จะเห็นได้ว่าของเหลวที่เราใส่ลงไปนั้นเกิดการแยกตัวออกเป็น 3 ชั้นอย่างชัดเจน

ทำไมของ เหลวถึงได้แยกชั้นกันแบบนั้น ? 

          นั่นเป็นเพราะ สารเหล่านี้มีความหนาเเน่นที่แตกต่างกัน ซึ่งสารที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าจะลอยอยู่เหนือสารที่มีความหนาแน่นสูงกว่า ไม่สามารถผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันได้ ดังเช่นน้ำมันที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำจึงลอยอยู่เหนือน้ำ เป็นต้น รู้อย่างนี้แล้วเรามาลองมาสร้างสีสันให้กับโหลด้วยการเติมสีต่าง ๆ เข้าไปกันเถอะ