เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูเขาไฟ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก