homeหลักการจัดการธุรกิจ ตอน01
personperson_add
หลักการจัดการธุรกิจ ตอน01

ผู้สอน
person
นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการจัดการธุรกิจ ตอน01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2965

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ และการควบคุมลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ และการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)