homeหลักการจัดการธุรกิจ ตอน01
person
หลักการจัดการธุรกิจ ตอน01

ผู้สอน
นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการจัดการธุรกิจ ตอน01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2965

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ และการควบคุมลักษณะขององค์กรธุรกิจ เน้นหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร การจัดการให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจและสังคม การจูงใจ และการตัดสินใจ กระบวนการจัดการโดยรวมถึงการวางแผน การจัดองค์กร การชี้แนะ และการควบคุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)