ระบบการจัดการ E-Sport
ผู้สอน

โศภณ ปุญณกิตติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบการจัดการ E-Sport

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29650

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.