การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ตอน01
ผู้สอน

นาย ศรัณยู กาญจนสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ตอน01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2966

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

            องค์ประกอบและรูปแบบของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการในการติดต่อสื่อสารทั้งการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน การเขียนเอกสารทางธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งการนำเสนอ รายงานทางธุรกิจ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.