ผู้สอน
ธาริตา สถาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ชั้น ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29669

สถานศึกษา

โรงเรียนมีชัยพัฒนา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย พื้นฐาน ท23102