เที่ยวบางแสนกันไหมๆๆ

คำอธิบายชั้นเรียน

เที่ยวธรรมชาติ @บางแสน