ED561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 5)


ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 5)

Class ID
2968

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนที่เปิดเพื่อติดต่อสื่อสาร ให้คำปรึกษา

และส่งข้อมูลระหว่างอาจารย์นิเทศการศึกษา กับนิสิตฝึกสอน

ซึ่ง อาจารย์พิศมัย รัตนโรจน์สกุล นิเทศค่ะ

 

การติดต่อกับอาจารย์ด่วนได้ที่ 081-900-4585 

email: pis.ratana@gmail.com

และที่นี่ค่ะ

 

อ.พิศมัย

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)