เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 5)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนที่เปิดเพื่อติดต่อสื่อสาร ให้คำปรึกษา

และส่งข้อมูลระหว่างอาจารย์นิเทศการศึกษา กับนิสิตฝึกสอน

ซึ่ง อาจารย์พิศมัย รัตนโรจน์สกุล นิเทศค่ะ

 

การติดต่อกับอาจารย์ด่วนได้ที่ 081-900-4585 

email: [email protected]

และที่นี่ค่ะ

 

อ.พิศมัย