homeED561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 5)
personperson_add
ED561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 5)

ผู้สอน
พิศมัย รัตนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 5)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2968

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนที่เปิดเพื่อติดต่อสื่อสาร ให้คำปรึกษา

และส่งข้อมูลระหว่างอาจารย์นิเทศการศึกษา กับนิสิตฝึกสอน

ซึ่ง อาจารย์พิศมัย รัตนโรจน์สกุล นิเทศค่ะ

 

การติดต่อกับอาจารย์ด่วนได้ที่ 081-900-4585 

email: [email protected]

และที่นี่ค่ะ

 

อ.พิศมัย

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)