60-4-1-13-วิทยาศาสตร์


ผู้สอน
วันเพ็ญ เมืองช้าง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
60-4-1-13-วิทยาศาสตร์

รหัสวิชา
29684

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไดลึก "ประชานุสรณ์"

คำอธิบายวิชา

เพื่อพัฒนา เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียนแต่ละชั้น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books