60-4-1-18-การงานอาชีพ


ผู้สอน
ยุพารัตน์ หมอนอิง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
60-4-1-18-การงานอาชีพ

Class ID
29695

สถานศึกษา
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
คำอธิบายวิชา

การงานอาชีพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)