ผู้สอน
มณฑน์ทิตา ฆ้องชมภู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

60-4-1-14-ภาษอังกฤษ61


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29700

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบรายวิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง