60-4-1-18-61การงานอาชีพ
ผู้สอน

ยุพารัตน์ หมอนอิง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
60-4-1-18-61การงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29701

สถานศึกษา
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.