คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ป.4
ผู้สอน

ซอฟียะห์ อูมะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29719

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเรื่อง เศษส่วน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.