homeง30202(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2)
person
ง30202(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2)

ผู้สอน
นาย ชูชาติ สู่ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30202(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2972

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมภายหลัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)