แคลคูลัสพื้นฐาน
ผู้สอน

ธนภร วัฒนนวลสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แคลคูลัสพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29726

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับ ปวส.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.