ผู้สอน
ปรีณาภา ไชยแสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Science for child (ตอน สัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลัง)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29734

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์ Science for child สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560