ผู้สอน
นาย อภิเสกชล เสตฐา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์น่ารู้ : คุณครู อภิเสกชล เสตฐา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29736

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนประวัติศาสตร์น่ารู้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์