ผู้สอน
ณัฐสุดา ใจสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English plaza


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29737

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ED13301