ผู้สอน
จตุพร ฝ่ายบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เรื่องของโลก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29739

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา (ED13301)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.