homeง30204(ภาษาคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรมเบื้องต้น)
personperson_add
ง30204(ภาษาคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรมเบื้องต้น)

ผู้สอน
นาย ชูชาติ สู่ไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง30204(ภาษาคอมพิวเตอร์ และการโปรแกรมเบื้องต้น)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2974

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมภายหลัง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)