เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ เป็นต้น