คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ผู้สอน

ปาฏิมา อินทรศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29741

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์ เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.