ดาราศาสตร์ (astronomy)
ผู้สอน

Sirilak Samakkee

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ดาราศาสตร์ (astronomy)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29745

สถานศึกษา
UDRU

คำอธิบายชั้นเรียน

- ห้องเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศสำหรับนักเรียน และผู้ที่สนใจในรายวิชานี้ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้

- ห้องเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาในรายวิชา ED13301 เพื่อให้ผู้สร้างได้ฝึกสร้างสื่อที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.