homeคอมพิวเตอร์6/1
person
คอมพิวเตอร์6/1

ผู้สอน
นาย แวอาลี หะะยีมะลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์6/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2975

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ข้อมูล 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)