ผู้สอน
ณัฐพงษ์ อุดมไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ by นะนิว


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29754

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์