เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนเคมีกับครูส้มส้ม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชุลีกร ทะสังขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี