ผู้สอน
ปาลีญา วรรณประสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Eng for fun by ครูพี่เฟม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29769

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นโดยครูพี่เฟม จัดขึ้นเพื่อนสอนวิชาภาษาอังกฤษ