ผู้สอน
ชุลีกร ทะสังขา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เรียนเคมีกับครูส้มส้ม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29770

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนดารสอนในรายวิชาเคมี