เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชวนคิดคณิต ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิทวลา ชนะผล

โรงเรียนวัดบางทีง

การบวก ลบ คูณ หารระคน

             การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหาผลลัพธ์ของจำนวนตั้งเเต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไปประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์
             การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน เเล้วนำมาบวก หรือลบ หรือคูณ หรือหารจำนวนที่เหลือ    เช่น   

                              1.)                    (20 - 15) × 9        =   5× 9 

                                                                                  =  45

                              2.)                  (13+7) ÷(60-58)     =   20 ÷ 2

                                                                                  =   10