ผู้สอน
นพมณี สุดทองคง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษ ม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29778

สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งสง


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน