เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โจทย์ปัญหาร้อยละ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละ

“เปอร์เซ็นต์ (%)” และคำว่า “ร้อยละ” มีความหมายเดียวกันกล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบจำนวนที่สนใจกับ 100 

เนื่องจาก เปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละ เป็นการเที่ยบจำนวนใดๆ กับ 100 ดังนั้นหากเราต้องการเขียน % หรือ ร้อยละในรูปเศษส่วนก็สามารถทำได้ดังนี้

เช่น  ร้อยละ 10  =  10/100

        75%  = 75/100

        ร้อยละ 45 = 45/100

ความหมายของร้อยละและความสัมพันธ์ของเศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ
 
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการเทียบจำนวนต่าง ๆ กับ 100
 เช่
          ร้อยละ เป็นการเทียบ กับ 100 อาจเขียนแทนด้วย 1อ่านว่า หนึ่งเปอร์เซ็นต์
          ร้อยละ เป็นการเทียบ กับ 100 อาจเขียนแทนด้วย 2อ่านว่า สองเปอร์เซ็นต์

          ร้อยละ 25 เป็นการเทียบ 25 กับ 100 อาจเขียนแทนด้วย 25อ่านว่า ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์

 
          เปอร์เซ็นต์ (Percent) มาจากคำในภาษาลาติน “per centum” ซึ่งมีความหมายว่า “per hundred” หรือ “for each hundred” หรือ “out of hundred” ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ก็คือ อัตราส่วนของจำนวนต่หนึ่งร้อย เช่
         70ก็คือ  70/100  หรืออาจเขียนในรูป 70 × 1/100
 
เปอร์เซ็นต์อาจเขียนในรูปของสัญลักษณ์ % หรือในรูปเศษส่วน หรือในรูปทศนิยม ไม่ว่าจะพบในรูปใดต้องสามารถเปลี่ยนเป็นอีกรูปหนึ่งได้ เช่

          35/100  35%
          0.35  =  35/100 35%
          0.35  35%       =  35/100  =  7/20
              5% =  5/100   =  1/20
              5% =  0.05

         นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ การคำนวณค่าเกี่ยวกับร้อยละมาช่วยแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับร้อยละ ซึ่งจะสรุปหลักการคำนวณทั่วไปดังนี้

          1.  สมมุติตัวแปรในสิ่งที่ต้องการ
          2.  สร้างสมการ หรือ สร้างสัดส่วน
          3.  แก้สมการหรือแก้สัดส่วนหาค่าตัวแปร

ตัวอย่าง     มีเป็ดทั้งหมด 250 ตัว เมื่อเป็ดโตขึ้นปรากฏว่าเหลือเป็ดเพียง 220 ตัว  อยากทราบว่าเป็ดตายไปกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็ดทั้งหมด

วิธีทำ      สมมติให้   เป็ดตายไป                                 K %  

              เป็ดตาย                     =   250 - 220   =   30 ตัว  

              จะได้               สัดส่วน         K/100    =    30/250    (คูณไขว้)  

                                                      K x 250   =    30 x 100 

                                                             K     =    (30 x  100) / 250

                                                             K     =     12     

              ดังนั้น  เป็ดตายไป 12%    #


ความหมายของร้อยละที่ควรทราบ

1. อัตราดอกเบี้ย 12%     หมายความว่า   เงินต้น 100 บาท ในเวลา 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 12 บาท

2. ขายของได้กำไร 20%  หมายความว่า   ทุน 100 บาท ได้กำไร 20 บาท ขายไปราคา 120 บาท

3. ขายของขาดทุน 15%  หมายความว่า   ทุน 100 บาท ขาดทุน 15 บาท ขายไปราคา 85 บาท

4. ลดราคาสินค้า 5%       หมายความว่า   ติดราคาไว้ 100 บาท ลดให้ 5 บาท ขายไปราคา 95 บาท