ผู้สอน
นางสาว อุมาวรรณ อังกูรขจร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/5 (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2979

สถานศึกษา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ