เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทอาขยาน ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ท่องบทอาขยาน

แมวเอ๋ยแมวเหมียว

รูปร่างปราดเปรียวเป็นนักหนา

ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา

เคล้าแข้งเคล้าขาน่าเอ็นดู

รู้จักเอารักเข้าต่อตั้ง

ค่ำค่ำซ้ำนั่งระวังหนู

ควรนับว่ามันกตัญญู

พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอย

ผู้แต่ง : พระประสิทธิ์อักษรสาร (นายทัด เปรียญ)

ข้อคิด: ผู้แต่งหยิบยกเอานิสัยของแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงไว้ในบ้านมานำเสนอ แมวเป็นสัตว์ที่มีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณผู้เลี้ยง