เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Action verbs

เกี่ยวกับชั้นเรียน

--Action --

Pull = ดึง

Punch = ชก – ต่อย

Push = ผลัก

Run = วิ่ง

Sing = ร้องเพลง

Sit = นั่ง

Skip = กระโดดข้าม – ไม่เข้าร่วม (ชั้นเรียน)

Spin = ปั่น – หมุน

Stand = ยืน

Swim = ว่ายน้ำ

Walk= เดิน

Wash = ซัก-ล้าง-สระ (ผม)

 

แบบฝึกหัด จงเลือกคำศัพท์ต่อไปนี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

pull, punch, push, run, sing, sit, skip, spin, stand, swim, walk, wash

1.    Malcolm likes to __________ out loud in the bath.

2.    I like to _________ around the park at sunset.

3.    I climb into bed at night and ____________ the blanket over my body.

4.    You will have to _________ fast if you don’t want to miss the bus.

5.    Melissa does not like to go to a swimming pool. She cannot __________.

6.    The bus was full and we had to _________ all the way back home.

7.    I ___________ a trolley around the supermarket.

8.    My father __________ (- s, es) the car twice a week.

9.    The dancer __________ (-s, es) in circles.

10.  Amanda likes to __________ her pillow when she is angry.

11.  Please _________ down, said the teacher.

12.  I didn’t finish my homework so I __________ (-ed) the class today.

เฉลยแบบฝึกหัด 

1. Sing 2. Walk 3. Pull 4. Run 5. Swim 6. Stand 7. Push 8. Washes 9. Spins 10. Punch 11. Sit 12. Skipped

 

แปลแบบฝึกหัด

1.             มัลคอล์มชอบร้องเพลงเสียงดังในห้องน้ำ

2.             ฉันชอบเดินรอบๆสวนตอนพระอาทิตย์ตกดิน

3.             ฉันปีนขึ้นไปบนเตียงตอนกลางคืนและดึงผ้าห่มมาคลุมร่างกายของฉัน

4.             คุณจะต้องวิ่งเร็วๆหากคุณไม่อยากพลาดรถเมล์

5.             เมลิซซ่าไม่ชอบไปสระว่ายน้ำ หล่อนว่ายน้ำไม่เป็น

6.             รถเมล์เต็มและพวกเราจึงต้องยืนตลอดทางกลับบ้าน

7.             ฉันผลักรถเข็นไปรอบๆซูเปอร์มาร์เก็ต

8.             คุณพ่อของฉันล้างรถสัปดาห์ละสองครั้ง

9.             นักเต้นหมุนตัวเป็นวงกลม

10.      อแมนด้าชอบต่อยหมอนของหล่อนเวลาที่หล่อนโกรธ

11.      กรุณานั่งลง คุณครูสั่ง

12.      ฉันทำการบ้านไม่เสร็จ ฉันจึงไม่เข้าร่วมชั้นเรียนในวันนี้